Konsumtionssamhället
-återvinning är winning

Återvinn saker i hemmet

Återvinning kan handla om att man tar saker man har hemma och återanvänder dem och skapar något nytt. Bestick kan man göra mycket av tillexempel. Det går att göra smycken, speglar, lampor, krokar och så vidare. På dromhemochtradgard.se finns det en artikel som visar 13 olika sätt att återvinna husgeråd man har hemma. Kolla in det!

29 Oct 2018